מספר טלפון


6279034 - 04 פרדס חנה
6279090 - 04 פרדס חנה
6279222 - 04 מפעל תעל
6279222 - 04 תעל" תעשיית עץ לבוד קבוצת משמרות בע"מ
6279256 - 04 (פקס) תעל" תעשיית עץ לבוד קבוצת משמרות בע"מ
6279411 - 04 שיפר מגם תעשיות בע"מ
6279412 - 04 (פקס) שיפר מגם תעשיות בע"מ
6279600 - 04 החקלאית אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים
6279600 - 04 חקלאית אגודה שתופית החקלאית אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים
6279700 - 04 התאחדות מגדלי בקר בע"מ
*627990 - 04
*627991 - 04
6279920 - 04 פסיכולוגי שרות
6279922 - 04 רווחה
6279926 - 04 עסקים רישוי
6279927 - 04 רישוי עסקים
6279928 - 04 תלונות הציבור
6279930 - 04 פקס) מוקד) עירוני
6279934 - 04 גביה בטחון ביוב ומים
6279936 - 04 הנהלת חשבונות
6279939 - 04 משכורות מתנס משרד הקליטה
6279941 - 04 דיור תרבות
6279942 - 04 מנהל גביה בטחון ביוב ומים
6279945 - 04 אחזקה ותפעול
6279946 - 04 קצינת ביקור סדיר
6279947 - 04 נכסים
6279950 - 04 משרד הקליטה
6279955 - 04 קצינת ביקור סדיר
6279956 - 04 ביקור סדיר קצינת
6279958 - 04 דובר
6279959 - 04 רכש ואספקה
6279960 - 04 רכש ואספקה
6279969 - 04 תרבות דיור
6279975 - 04 אמפיתאטרון אחזקה ותפעול
6279977 - 04 (פקס) פרדס חנה כרכור מועצה מקומית
6279979 - 04 ביוב ומים