מספר טלפון


6414000 - 04 טורעאן מועצה מקומית מרכזיה
6414141 - 04 המלט ישראל קנדה) בע"מ)
6414300 - 04 (פקס) מזכירות אינטר אלקטריק בע"מ מזכירות
6414313 - 04 מעבדה הנדסה ויזואלית
6414333 - 04 (פקס) מזכירות מעגלי מלתא בע"מ 5
6414410 - 04 חשב שיווק הזמנות
6414411 - 04 הנהלת חשבונות
6414412 - 04 הנהלת חשבונות לקוחות
6414413 - 04 הנהלת חשבונות ספקים
6414414 - 04 כספים חשב שיווק הזמנות
6414420 - 04 מנהל שיווק
6414421 - 04 שיווק מנהל שיווק
6414422 - 04 שיווק הזמנות
6414441 - 04 תפעול הנהלת חשבונות ספקים
6414444 - 04 מזכירות מעגלי מלתא בע"מ 5
6414450 - 04 מנהל רכש קניין
6414451 - 04 רכש מנהל רכש קניין
6414466 - 04 הנדסה ממוחשבת
6414467 - 04 הנדסה ממוחשבת
6414474 - 04 הנדסה ויזואלית
6414482 - 04 מנהל ייצור
6414484 - 04 אחזקה מעבדה הנדסה ויזואלית
6414485 - 04 אחזקה חשמל ואלקטרוניקה
6414490 - 04 תפי מנהל ייצור
6414491 - 04 תפי מזכירות
6414496 - 04 אבטחת איכות
6414511 - 04 הנהח סמנכל שיווק והנדסה
6414512 - 04 לקוחות הנהח סמנכל שיווק והנדסה
6414513 - 04 ספקים לקוחות הנהח סמנכל שיווק והנדסה
6414520 - 04 אבטחת איכות
6414530 - 04 סמנכל תפעול
6414532 - 04 חשבונות סמנכל תפעול
6414533 - 04 מזכירת הנדסה ותפעול
6414534 - 04 סמנכל שיווק והנדסה
6414540 - 04 מחסן רכש לירד מפעל לוחות
6414542 - 04 לירד מפעל לוחות
6414543 - 04 רכש לירד מפעל לוחות
6414547 - 04 מפעל לוחות
6414548 - 04 מפעל לוחות
6414555 - 04 אינטר אלקטריק בע"מ מזכירות
6414556 - 04 מזכירות אינטר אלקטריק בע"מ מזכירות