מספר טלפון


6428000 - 04 מרכז לשירותי אינטרנט
6428222 - 04 צפון תחנת
6428333 - 04 עפולה נצרת עלית מרכז מסחרי רסקו
6428511 - 04 תדיראן תעשיות ישראל לאלקטרוניקה בע"מ המפעל
6428999 - 04 אינטרנט זהב