מספר טלפון


6449305 - 04 רישום עבודה
6449307 - 04 פקס) רכז) משק
6449310 - 04 פקס) מנהל) ייצור
6449312 - 04 פקס) מחסן) מחסן מכירות
6449313 - 04 פקס) מחלקת) תכנון
6449315 - 04 פקס) הנהלת) חשבונות
6449324 - 04 פקס) מחלקת) רכש
6449326 - 04 פקס) הנהלת) חשבונות
6449350 - 04 השכרת דירות
6449411 - 04 דואר קולי
6449422 - 04 'מח הרכש
6449449 - 04 ק ל א טנכור קורפוריישון ישראל) בע"מ חברה למכשור (ישרא)
6449450 - 04 (פקס) ק ל א טנכור קורפוריישון ישראל) בע"מ חברה למכשור (ישרא)
6449452 - 04 'מח הרכש
6449900 - 04 נטגארד נטבריס מרכז הדרכה והסמכה למקצוענות תקשורת חייג
6449944 - 04 נט אקסצאנג
6449966 - 04 אי זי צ'יפ אי וי סי מחשבים ויניק אלון