מספר טלפון


6459090 - 04 המעיין נצרת
*645920 - 04
6459212 - 04 לשכת סגני ראש העיר
6459216 - 04 מבקר העירייה
6459219 - 04 גזבר העירייה
6459220 - 04 מדור תחזוקה עירונית
6459223 - 04 תברואה ופיקוח
6459228 - 04 דובר העירייה
6459229 - 04 יחידת תכנון אסטרטגי
6459233 - 04 גן טרום חובה אבן עאמר
6459247 - 04 מזכירות כללית
6459257 - 04 מחלקת הנקיון
6459287 - 04 מחלקת הגביה
6459298 - 04 פקס) אגף) רכש ונכסים
6459330 - 04 החינו' 'פקס' אגף
6459609 - 04 נצרת מרפאה א מעבדה
6459666 - 04 נצרת מרפאה א דיאנה
6459800 - 04 כליל יופי מודל בע"מ תעשיות מחוכים וחזיות
6459884 - 04 משאבי אנוש