מספר טלפון


6472001 - 04 דיביני וסים
6472002 - 04 סאבא נביל
6472003 - 04 מרגיה עדנאן
6472040 - 04 המשרד
6472040 - 04 המשרד הצפון
*647205 - 04
6472069 - 04 יוסף פאיז
6472078 - 04 מאיר מריוס
6472601 - 04 חטיב עאמר
6472730 - 04 שחבארי עפיפה
6472997 - 04 ידע השכלה וחשיבה קידום יזמות