מספר טלפון


6473001 - 04 כרדוש תאופיק
6473002 - 04 אבו דיה גאזי
6473003 - 04 בראנסה ניזאר
6473333 - 04 אנג'לס 'אוף נאזארית
6473798 - 04 חביב אללה עבד אללה