מספר טלפון


6475030 - 04 חביב אללה יוסף מחמוד
6475050 - 04 יעקבסון דוד
6475069 - 04 חביב אללה עארף מחמד
6475081 - 04 שחאדה ראסר
6475134 - 04 אבוליל טאבד אלגני
6475157 - 04 אבו ליל מילאד
6475161 - 04 אבוליל תמזה סאלם
6475178 - 04 תואיטה חסאן
6475232 - 04 אבו ליל עבדאללה
6475251 - 04 שחאדה פואד
6475292 - 04 אבו ליל אמינה מרע
6475295 - 04 חביב אללה מוחמד
6475303 - 04 באיר חוסאם עלי
6475433 - 04 פתחי אבו ליל
6475441 - 04 מטר גמאל
6475452 - 04 אבוליל מוחמד קאסם
6475453 - 04 חטיב חיי אלדין
6475466 - 04 אבו ליל פאוזי
6475484 - 04 סאלם חוסין
6475511 - 04 חסניין ד"ר גימלא
6475535 - 04 אבו ליל עבד אלסלאם
6475552 - 04 חביב אללה סמיר
6475554 - 04 חביבאלה מהמד עבדו
6475557 - 04 שחאדה אחמד
6475593 - 04 חביב אללה אחמד חאלד
6475594 - 04 מטר עאטף
6475622 - 04 אבוליל פדל
6475646 - 04 חביב אללה חאלד
6475654 - 04 אבוליל חסן
6475664 - 04 חביב אללה מוחמד
6475665 - 04 חביב אללה גודאת
6475680 - 04 חביב אללה ראגח
6475688 - 04 חביב אללה מוחמד
6475696 - 04 אבו ליל חמזה
6475711 - 04 אללה ד"ר מחמוד חביב
6475712 - 04 אבו ליל תאופיק מוחמד
6475724 - 04 שחאדה אחמד
6475733 - 04 שחאדה עבד אראזק
6475739 - 04 שחאדה חאלד
6475752 - 04 חביב אללה כאלד יוסף
6475762 - 04 חביב אללה נעמה
6475772 - 04 נפאפעה מוחמד
6475773 - 04 חביב אללה חאלד
6475783 - 04 אבוליל מוחמד חוסין
6475814 - 04 אללה פחירי מוחמד חביב
6475867 - 04 פחריה דבאבסה
6475923 - 04 חטיב חוסני
6475937 - 04 חביב אללה השאם
6475985 - 04 אבו ליל מוחמד יאסר