מספר טלפון


6478806 - 04 מחלקת קליטה
6478807 - 04 קליטה מחלקת
6478810 - 04 לשכת ראש העיר
6478812 - 04 לשכת ראש העיר
6478821 - 04 ס ראש העיר
6478823 - 04 ס ראש העיר
6478834 - 04 ממלאת מקום ראש העיר
6478836 - 04 מוקד עירוני
6478837 - 04 מוקד עירוני
6478880 - 04 מחלקת רכב ואשפה
6478886 - 04 נצרת עלית עירית
6478888 - 04 עיריית מרכז ביר אבואלג
6478892 - 04 היחידה לחיילים ומשוחררים
6478899 - 04 לשכת ראש העיר וסגניו
6478906 - 04 מוקד עירוני
6478969 - 04 מחלקת רכב ואשפה