מספר טלפון


6485001 - 04 ניצן רועי
6485002 - 04 שבתאי גיא
6485006 - 04 אדלשטיין ניבי
6485007 - 04 נבו זיו
6485008 - 04 כהן אביב
6485009 - 04 אשל סיגל
*648501 - 04
6485020 - 04 פרנקל חמוטל
6485021 - 04 שדה תמר
6485026 - 04 שמיר קרן
6485027 - 04 וינשקו טלי
6485028 - 04 ניצן יובל
6485029 - 04 לויטה יובל
*648503 - 04
*648504 - 04
*648505 - 04
*648506 - 04
*648507 - 04
6485080 - 04 צרפתי ירון
6485081 - 04 מרומי הלל
6485082 - 04 שמחוני גילי
6485083 - 04 חנות מפעל רהיטי
6485088 - 04 תרגומי תמי
6485097 - 04 מנהל הנהלת חשבונות
6485300 - 04 חדר אוכל
6485302 - 04 מזכיר מוסך מוסך בית שאן חרוד ראה ב לפי בית שאן חרוד קואופרטיב להו
6485303 - 04 הנהלת חשבונות
6485306 - 04 מרכז משק
6485307 - 04 מרשם תושבים
6485309 - 04 אולפן מגורים
6485310 - 04 מרפאה כללית
6485311 - 04 עין חרוד מאוחד קיבוץ דואר עין חרוד מאוחד עין חרוד )מאוחד
6485312 - 04 אקונומיה אלקטרוניקה אחזקה אולפן מגורים
6485314 - 04 מטבח מחסן הלבשה
6485317 - 04 מחסן אספקה
6485320 - 04 מינימרקט מטבח מחסן הלבשה
6485322 - 04 מחסן בגדים
6485326 - 04 אחזקה אולפן מגורים
6485327 - 04 מדגה לול כריכיה חשמליה מטעים יד אחרת
6485328 - 04 פנת עוד יוסף רונן
6485329 - 04 מטעים יד אחרת
*648533 - 04
6485340 - 04 חדרי חולים
6485345 - 04 מתנדבים מרשם תושבים
6485346 - 04 פלדות שיווק מחלבות
6485347 - 04 פלדות מנהל
6485348 - 04 פלדות הנהח מחשב
6485350 - 04 חרושת פלדות בע"מ יצרני ציוד מפלדה בלתי מחלידה
6485350 - 04 פלדות מרכזיה
6485358 - 04 פלדות מכירות
*648536 - 04
*648537 - 04
6485380 - 04 וידאו אולפן הפקות
6485382 - 04 תכנון ופיקוח בניה
6485385 - 04 דואר בית ארכיון הקיבוץ
6485391 - 04 ספריה סידור עבודה
6485394 - 04 רפת עגלים
6485395 - 04 מחלקת הנהח
6485399 - 04 שוטלנד מרים
*648540 - 04
*648541 - 04
*648542 - 04
*648543 - 04
*648544 - 04
*648545 - 04
*648546 - 04
*648547 - 04
*648548 - 04
*648549 - 04
*648550 - 04
*648551 - 04
*648552 - 04
*648553 - 04
*648554 - 04
*648555 - 04
*648556 - 04
*648557 - 04
*648558 - 04
*648559 - 04
*648560 - 04
*648561 - 04
*648562 - 04
*648563 - 04
*648564 - 04
*648565 - 04
*648566 - 04
*648567 - 04
*648568 - 04
*648569 - 04
6485700 - 04 פלבם נעלי צבי
6485705 - 04 אודם חמי
*648573 - 04
*648576 - 04
*648577 - 04
*648580 - 04