מספר טלפון


*648800 - 04
*648801 - 04
*648802 - 04
6488030 - 04 בית בריאות
6488034 - 04 מאירוביץ שרה
6488036 - 04 יגאל עובד וצפורה
6488038 - 04 ועדת תרבות
6488039 - 04 מועדון לחבר
*648804 - 04
*648805 - 04
*648806 - 04
6488070 - 04 פקס) תיירות) תיירות לינה כפרית
6488071 - 04 מחסן בגדים
6488076 - 04 בית תינוקות
6488077 - 04 קוסמטיקה פיזיוטרפיה רפואה אלטרנטיבית
6488078 - 04 גן ניצן
6488079 - 04 גנון לילך
6488083 - 04 מעבדת שיניים
6488085 - 04 בית חינוך נרקיס
6488086 - 04 שטרן חיים ורוטנר מוניקה
6488088 - 04 אורלי פז
6488089 - 04 ילדים ספרית
6488090 - 04 גנון רימון
6488093 - 04 הדס מתנס
6488094 - 04 הדס מתנס
6488097 - 04 גן השלושה מסעדה
6488097 - 04 גן השלושה" מסעדה
6488097 - 04 גן השלושה (סחנה) המסעדה גן השלושה
6488215 - 04 מנהל כללי
6488217 - 04 הנהלת חשבונות
6488220 - 04 מרפאה הנהלת חשבונות
6488222 - 04 מלכישוע כפר שיקומי עמותת נווה מלכישוע
6488239 - 04 פקס) נוער) (פקס) מלכישוע כפר שיקומי עמותת נווה מלכישוע
6488240 - 04 מגורי שש
6488246 - 04 מסירת דש לבוגרים
6488247 - 04 מסירת דש לנוער
6488404 - 04 מוזר שלומי
6488411 - 04 אייל עומר
6488414 - 04 הנהלת חשבונות
6488416 - 04 מים משרד
6488417 - 04 פרנקל גרסיאלה והרווי
*648842 - 04
6488430 - 04 כרמי איילת
6488431 - 04 ווגנרט אלינור
6488434 - 04 מלכין יוני
6488435 - 04 דותן עידן
6488438 - 04 שמיל ברק
6488439 - 04 ויינר עשהאל
6488440 - 04 זמיר אבירם
6488441 - 04 קרונר איתי
6488442 - 04 מוזר שלומי
6488446 - 04 ליאור בקל
*648845 - 04
*648846 - 04
*648847 - 04
*648848 - 04
*648849 - 04
*648850 - 04
*648851 - 04
*648852 - 04
*648870 - 04
*648871 - 04
*648872 - 04
*648873 - 04
*648874 - 04
*648875 - 04
*648876 - 04
*648877 - 04
*648878 - 04
*648879 - 04
*648880 - 04
*648881 - 04
*648882 - 04
*648883 - 04
*648884 - 04
*648885 - 04
*648886 - 04
*648887 - 04
*648888 - 04
*648889 - 04
*648890 - 04
*648891 - 04
*648892 - 04
*648893 - 04
*648894 - 04
*648895 - 04
*648896 - 04
*648897 - 04
6488980 - 04 שוהם עלינא
6488981 - 04 גולן הדס
6488982 - 04 מודיעין מוצרי מתכת
6488983 - 04 פקס) מתכת) מודיעין מוצרי מתכת
6488992 - 04 מכירות פקס) מתכת) מודיעין מוצרי מתכת