מספר טלפון


6494000 - 04 בית החולים המרכזי מרכז רפואי העמק מרכזיה
6494000 - 04 העמק מרכז רפואי העמק
6494000 - 04 מרכז רפואי העמק
6494010 - 04 ילדים א מזכירה
6494020 - 04 תלונות הציבור
6494023 - 04 דובר בית החולים
6494044 - 04 התפתחות הילד מזכירה
6494057 - 04 סגן מנהל אדמיניסטרטיבי
6494101 - 04 משרד ראשי
6494104 - 04 מרפאת ילדים מזכירה
6494108 - 04 מרפאת אף אוזן גרון מזכירה
6494112 - 04 מרפאה אורטופדית מזכירה
6494115 - 04 מרפאה כירורגית מזכירה
6494117 - 04 מרפאת עיניים מזכירה
6494122 - 04 מרפאת עור מזכירה
6494123 - 04 מרפאה נוירולוגית מזכירה
6494124 - 04 מרפאה קרדיולוגית מזכירה
6494127 - 04 מרפאת נשים מזכירה
6494128 - 04 מרפאת פוריות הגבר מזכירה
6494130 - 04 מרפאה אורולוגית מזכירה
6494130 - 04 מרפאה אורולוגית
6494135 - 04 יחידה להמשך טיפול מזכירה
6494136 - 04 מרפאת בריאות הנפש מזכירה
6494140 - 04 מכון ריפוי בעיסוק מזכירה
6494205 - 04 מודיעין זימון תורים אמבולטוריים וניתוחים
6494207 - 04 מודיעין מודיעין זימון תורים אמבולטוריים וניתוחים
6494219 - 04 מיון נשים מזכירה
6494219 - 04 מיון נשים
6494227 - 04 יולדות מזכירה
6494229 - 04 מחלקת כספים מזכירה
6494232 - 04 משאבי אנוש מזכירה
6494234 - 04 כירורגית ילדים מזכירה
6494240 - 04 בית ספר לאחיות מזכירה
6494246 - 04 שירות סוציאלי מזכירה
6494257 - 04 קצין בטחון מזכירה
6494258 - 04 מחלקת אחזקה מזכירה
6494259 - 04 יחידה (למחלות זיהומיות (אפידמיולוגיה
6494286 - 04 מרפאה קרדיולוגית חדר מאמץ
6494307 - 04 נפרולוגיה (כליה)
6494308 - 04 מכון ריפוי בעיסוק מזכירה
6494311 - 04 אף אוזן גרון מזכירה
6494320 - 04 מיון ילדים מזכירה
6494321 - 04 פגים מזכירה
6494324 - 04 כירורגית ילדים מזכירה
6494327 - 04 כירורגית א' מזכירה
6494331 - 04 נשים מזכירה
6494341 - 04 פנימית א' מזכירה
6494344 - 04 עיניים מזכירה
6494346 - 04 ט נ לב מזכירה
6494347 - 04 פנימית ב מזכירה
6494351 - 04 פסיכיאטריה מזכירה
6494353 - 04 נמרץ נישמתי מזכירה
6494353 - 04 נמרץ נשימתי מזכירה
6494357 - 04 משרד קבלה ושיחרור
6494359 - 04 מכון רנטגן משרד קבלה
*649436 - 04
*649437 - 04
*649438 - 04
*649439 - 04