441il.com


מספר טלפון


6654334 - 04 טריגובוף עינת
6654400 - 04 כפר הנופש מעגן הזמנות
6654400 - 04 הזמנות מעגן עדן ליד טבריה) כפר נופש מרכזיה)
6654405 - 04 פקס) קבלה) קבלה מנכל פקס) הזמנות) הזמנות מעגן עדן ליד טבריה) כפר נופש מרכזיה)
6654406 - 04 ארועים מנהל תפעול
6654411 - 04 כפר הנופש מעגן מרכזיה
6654411 - 04 מעגן עדן ליד טבריה) כפר נופש מרכזיה)
6654412 - 04 מנהל תפעול
6654422 - 04 מנכל פקס) הזמנות) הזמנות מעגן עדן ליד טבריה) כפר נופש מרכזיה)
6654433 - 04 קבלה מנכל פקס) הזמנות) הזמנות מעגן עדן ליד טבריה) כפר נופש מרכזיה)
6654455 - 04 פקס) כפר) הנופש מחלקת הזמנות
6654455 - 04 פקס) הזמנות) הזמנות מעגן עדן ליד טבריה) כפר נופש מרכזיה)
6654477 - 04 שיווק פקס) קבלה) קבלה מנכל פקס) הזמנות) הזמנות מעגן עדן ליד טבריה) כפר נופש מרכזיה)
6654481 - 04 מטבח סופרמרקט הנהלת חשבונות
6654484 - 04 סופרמרקט הנהלת חשבונות
6654486 - 04 מטבח
6654491 - 04 הנהלת חשבונות
6654495 - 04 מועדון ספורט ימי
6654613 - 04 מסעדת הדגים הטובה
6654613 - 04 מעגן של טעם" מסעדת דגים ובשר
6654700 - 04 מרכז משק
6654701 - 04 גיזבר מרכז משק
6654702 - 04 הנהח גיזבר מרכז משק
6654705 - 04 טכנו מעגן מפעל
6654709 - 04 פזנון פקס) כפר) הנופש מחלקת הזמנות
*665471 - 04
*665472 - 04
*665473 - 04
*665474 - 04
*665475 - 04
*665476 - 04
*665477 - 04
*665478 - 04
*665479 - 04
*665480 - 04
*665481 - 04
*665482 - 04
*665483 - 04
*665484 - 04
*665485 - 04
6654862 - 04 מחסן בגדים חנות
6654864 - 04 מכבסה מחסן בגדים חנות
6654865 - 04 חשמליה חדר אוכל
6654867 - 04 מרפאה כללית
6654869 - 04 אקונומיה מטבח
*665487 - 04
6654886 - 04 בן יעקב אוריה
6654887 - 04 בן יעקוב נעמה
6654889 - 04 שמן אוהד
6654890 - 04 לוי נדב
6654897 - 04 גבע עינת ונתן אחות
6654898 - 04 שיטת אלכסנדר
6654904 - 04 חדר אוכל
6654921 - 04 פדיקור קוסמטיקה
6654922 - 04 שטרנברג מאיר
6654926 - 04 בזר מורן
6654927 - 04 וייסברון עמרי
6654928 - 04 פריד נעמי
6654929 - 04 צריפיה שי הדר
6654933 - 04 שטרנברג דן
6654935 - 04 סמית יערה
6654936 - 04 קדם בועז
6654947 - 04 אלמלם שמעון
6654950 - 04 שטיינברג רווית
6654955 - 04 רגב תומר
6654956 - 04 צריפיה מיכל
6654959 - 04 דרורי אורי
*665496 - 04
*665497 - 04
*665499 - 04