441il.com


מספר טלפון


6945003 - 04 חוה גולדנברג
6945004 - 04 לירון ומאיר דיין
6945006 - 04 רפי רוזנברג
6945011 - 04 גני דפנה צימרים
6945022 - 04 בן יהודה דבורה ואבנר
6945023 - 04 גולדנברג סופיה ויוסף
6945024 - 04 צור רינה ויוסי
6945025 - 04 גולן דבורה ויאיר
6945036 - 04 חרושת דפנה חנות המפעל
6945038 - 04 אור חיה ואמוץ
6945039 - 04 כבירי אורנה ודב
*694504 - 04
*694505 - 04
*694506 - 04
*694507 - 04
*694508 - 04
6945100 - 04 מתנדבים מרפאה מזכירה
6945110 - 04 טסלר משה
6945116 - 04 מזכירת מנכל
6945131 - 04 מרפאה מזכירה
6945133 - 04 סדרן עבודה
6945134 - 04 מחשב מזכירת מנכל
6945138 - 04 משלוחים מחשב מזכירת מנכל
6945149 - 04 הנהח הזמנות הזמנות (פקס) משרד בחיפה
6945150 - 04 שער פארק זוחלים
6945159 - 04 כח אדם
6945162 - 04 הזמנות הזמנות (פקס) משרד בחיפה
6945163 - 04 תמחיר
6945194 - 04 פארק זוחלים
6945194 - 04 פארק זוחלים
6945196 - 04 לול כל בו
6945200 - 04 הגליל העליון קואופרטיב הגליל העליון מרכזיה ומוסך
6945200 - 04 קואופרטיב הגליל העליון מרכזיה ומוסך
6945222 - 04 סידור תובלה
6945469 - 04 אופנהיים יסמין ויואב
6945573 - 04 גל קלרה וישראל צלם מסריט
6945666 - 04 מזכירות החברה לפיתוח הגליל בע"מ
6945682 - 04 ענא גל יחידת המחשב
6945711 - 04 דפנה קבוץ מרכזיה
6945715 - 04 מדגה דואר מועדון חברים
6945716 - 04 דואר מועדון חברים
6945718 - 04 מכבסה מחסן בגדים
*694574 - 04
6945750 - 04 פקס) מזכירות) מזכירות דפנה קבוץ מרכזיה
6945752 - 04 הנהלת חשבונות
6945757 - 04 מרכז בנין
6945758 - 04 חשמליה פקס) הנהלת) חשבונות
6945759 - 04 הכהן ציפה ונתן
6945760 - 04 פיגלסון רחל ואריק
6945761 - 04 מחסן בגדים
6945765 - 04 מוסך חשמליה פקס) הנהלת) חשבונות
6945767 - 04 נגריה
6945768 - 04 פורת לאה ויונתן
6945769 - 04 יהושוע עדנה ועזרא
6945775 - 04 בלום זיוה ושאול
6945780 - 04 רוזנטל רבקה ויאיר
6945781 - 04 מרפאה ספריה בית בריכת שחיה
6945782 - 04 מרפאת שיניים
*694579 - 04
*694580 - 04
*694581 - 04
*694582 - 04
*694583 - 04
*694584 - 04
*694585 - 04
*694586 - 04
*694587 - 04
*694588 - 04
*694589 - 04
*694590 - 04
*694591 - 04
*694593 - 04
*694594 - 04
*694595 - 04
*694596 - 04
*694597 - 04
*694598 - 04
*694599 - 04