מספר טלפון


8300000 - 04 "אלישע בע"מ בית חולים
8300000 - 04 אלישע בע"מ
8300213 - 04 אשפוז מרפאה בית חולים
8300300 - 04 בית חולים
8300300 - 04 בית חולים
8300304 - 04 מרפאה בית חולים
8300343 - 04 מרפאת שיניים
8300355 - 04 מומחים אשפוז מרפאה בית חולים
8300654 - 04 כרמל פקס) כרמיאל) כרמיאל כרמיאל קניון ככר העיר
8300655 - 04 פקס) הכרמל) הכרמל (פקס) הטכניון קריית הטכניון בנין אסט
8300666 - 04 הכרמל (פקס) הטכניון קריית הטכניון בנין אסט
8300900 - 04 בריאופון שירות השכרת טלפונים אלייטק שירותי
8300900 - 04 מדיה בי"ח אלישע מדיק
8300911 - 04 אלייטק שירות בריאופון שירות השכרת טלפונים כץ יאיר