מספר טלפון


8304047 - 04 מחלקת שיווק
8304060 - 04 פקס) מחלקת) משק ולוגיסטיקה
8304107 - 04 כח אדם
8304108 - 04 כח אדם
8304109 - 04 מחלקת המיון בנין הדואר
8304110 - 04 מחלקת המיון בנין הדואר שקמונה
8304114 - 04 מחלקת הדוורים בנין הדואר
8304115 - 04 בירורים חקירות דוורים
8304116 - 04 בירורים חקירות דוורים
8304117 - 04 בירורים חקירות דוורים
8304118 - 04 שליחים חיפה דואר
8304121 - 04 שליחים חיפה דואר
8304123 - 04 דואר שליחים חיפה
8304127 - 04 מחלקת חבילות עיכובים בנין הדואר שקמונה
8304129 - 04 בירורים וחקירות
8304130 - 04 הלשכה לפניות הציבור
8304131 - 04 בירורים וחקירות
8304132 - 04 בירורים וחקירות
8304133 - 04 בירורים וחקירות
8304137 - 04 משק ואפסנאות מחלקת
8304138 - 04 מנהל מחלקת משק ולוגיסטיקה
8304140 - 04 מחלקת המיון בנין הדואר
8304142 - 04 שכר עידוד מחלקת
8304148 - 04 דואר שליחים חיפה
8304154 - 04 בירורים חקירות דוורים
8304157 - 04 עוזר מנהל מרחב סניפים וסוכנויות
8304158 - 04 מחלקת מטח והעברת בעלות על רכב
8304159 - 04 סניף הדואר שקמונה מודיעין
8304164 - 04 הספקת בולים
8304175 - 04 מנהל מרחב סניפים וסוכנויות עוזר
8304179 - 04 מרכז הכרמל
8304187 - 04 (פקס) פקס) עכו) עכו (פקס) נתיב חן טבנקין
8304188 - 04 (פקס) הנהלת מרחב הצפון
8304190 - 04 מזכירות מנהל המרחב מזכירה
8304190 - 04 הנהלת מרחב הצפון
8304209 - 04 מטה הספקת בולים
8304210 - 04 כח אדם
8304223 - 04 משק ואפסנאות מחלקת
8304238 - 04 גזברות מזכירות מנהל המרחב מזכירה
8304252 - 04 מחלקת שיווק
8304253 - 04 משק ולוגיסטיקה
8304255 - 04 מנהל המרחב מזכירה
8304286 - 04 (פקס) לשכת קרית שמואל
8304299 - 04 לקוחות השירות הבנקאי מוקד
8304301 - 04 חבילות ורשומים נחלה
8304302 - 04 נחלה מנהל הסניף
8304304 - 04 מחלקת שיווק
*830432 - 04
8304331 - 04 מברקי שירות
8304347 - 04 אשנבי חבילות
8304352 - 04 מודיעין פקס) הנביאים) הנביאים (פקס) (פקס) דניה (פקס) אחוזה (פקס) אורן סניפים פקס) מוסך) המוסך תחבורה בנק הדואר
8304354 - 04 הנביאים (פקס) (פקס) דניה (פקס) אחוזה (פקס) אורן סניפים פקס) מוסך) המוסך תחבורה בנק הדואר
*830437 - 04
*830439 - 04
*830464 - 04
*830477 - 04