מספר טלפון


8308000 - 04 איילון חברה לביטוח בע"מ
8308004 - 04 (פקס) איילון חברה לביטוח בע"מ
8308011 - 04 (פקס) (פקס) איילון חברה לביטוח בע"מ
8308222 - 04 הנהלה מרכזית מבנה ישן
8308250 - 04 (פקס) הנהלה מרכזית מבנה ישן
8308300 - 04 מזכירות (פקס) חממת הטכניון ליזמות עולים בע"מ פארק מדע טכניון נשר
8308301 - 04 מנכל מזכירות (פקס) חממת הטכניון ליזמות עולים בע"מ פארק מדע טכניון נשר
8308302 - 04 הנהלת חשבונות
8308303 - 04 כספים הנהלת חשבונות
8308304 - 04 שיווק כספים הנהלת חשבונות
*830832 - 04
*830833 - 04
8308340 - 04 חברת אוזונטק
8308844 - 04 'פקס'
8308888 - 04 מושקוביץ חברה לבנין בע"מ י