מספר טלפון


8309000 - 04 מגדלי אלישע
8309002 - 04 הנח (פקס) מגדלי אלישע
8309003 - 04 מנהל משק
8309005 - 04 קפיטריה מיני מארקט
8309006 - 04 מנהל אחזקה
8309018 - 04 הולצר מרדכי ושרה
8309019 - 04 דימנסקי אינגה
*830902 - 04
*830903 - 04
*830904 - 04
*830905 - 04
*830906 - 04
*830907 - 04
*830908 - 04
*830909 - 04
*830910 - 04
*830911 - 04
*830912 - 04
*830913 - 04
*830914 - 04
*830915 - 04
*830916 - 04
*830917 - 04
*830918 - 04
*830919 - 04
*830920 - 04
*830921 - 04
8309220 - 04 קוגלמן ד"ר יוסף ומרים
8309222 - 04 בננישתי דיטה
8309223 - 04 אלסטר אסתר
8309224 - 04 רייך יהודית
8309225 - 04 מנהל אחזקה
8309229 - 04 מספרה מועדון בריאות
8309230 - 04 מיני מארקט
8309231 - 04 מועדון בריאות
8309232 - 04 פרידמן אדמונד ומרטה
8309233 - 04 וינטרשטיין ד"ר ואדיסלב ולידיה קונסול כבוד צכיה
8309234 - 04 זאבי רבקה
8309235 - 04 ליניאל שמעון
8309309 - 04 סניף עספיא דלית אל כרמל אבא חושי