מספר טלפון


8310102 - 04 הנדסה וטכנולוגיות חטיבת
8310103 - 04 הנדסה וטכנולוגיות חטיבת
8310137 - 04 טומוגרפיה ממוחשבת חטיבת
8310138 - 04 טומוגרפיה ממוחשבת חטיבת
8310245 - 04 הייצור חטיבת
8310246 - 04 הייצור חטיבת
8310287 - 04 סיוע לשיווק יחידת
8310310 - 04 פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס בע"מ
8310330 - 04 רכש מחלקת
8310331 - 04 רכש מחלקת
8310359 - 04 אלסינטק
8310385 - 04 משפטית לשכה
8310402 - 04 עסקים חדשים פיתוח
8310420 - 04 רפואה גרעינית חטיבת
8310421 - 04 רפואה גרעינית חטיבת
8310433 - 04 כספים אגף
8310443 - 04 איכות אגף
8310445 - 04 שיווק אגף
8310450 - 04 מכירות אגף
8310451 - 04 מכירות אגף
8310459 - 04 ומשק מינהלה
8310460 - 04 ומשק מינהלה
8310480 - 04 מידע מערכות
8310490 - 04 עובדים גיוס
8310493 - 04 כח אדם אגף
8310500 - 04 רווחה
8310530 - 04 (פקס) פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס בע"מ
8310550 - 04 'פקס'
8310591 - 04 ספקים והנה"ח מח'
8310820 - 04 פיליפס מדיקל סיסטמס טכנולוג'יס בע"מ