מספר טלפון


8319221 - 04 מינהל ומשאבי אנוש
8319222 - 04 הנהלה מפעל (התעופה (חיפה
8319223 - 04 הנהלת המפעל
8319224 - 04 שווק רכש משאבי אנוש
8319229 - 04 משאבי אנוש
8319257 - 04 כספים מינהל ומשאבי אנוש
8319259 - 04 כספים הנהלה מפעל (התעופה (חיפה
8319277 - 04 רכש משאבי אנוש
8319325 - 04 מערכת הבטחון מתקן
8319410 - 04 'פקס'
8319434 - 04 תפעול ורכש