מספר טלפון


8329001 - 04 איריס ונמרוד הירשהורן
8329010 - 04 (פקס) גרנד קניון
8329020 - 04 גרנד קניון
8329060 - 04 גוזלן אילן
8329080 - 04 תיווך פוליטי א א פוליטי אברהם
8329090 - 04 פלדמן דפנה ודוד
8329091 - 04 צימר מירי ומעוז
8329111 - 04 גיל שרה ועופר
8329118 - 04 נחמני זוזאנה
8329119 - 04 נחמני זוזאנה
8329191 - 04 עמי ואורלנד לילי ברק
8329192 - 04 ד"ר עמי כירורג פלסטי ברק
8329199 - 04 שביט יצחק
8329222 - 04 מסורי משולם ועדנה
8329229 - 04 תמיר אסתר ומיכה
8329232 - 04 ד ז רדיו חיפה בע"מ פרופ' רטנר יוחנן
8329294 - 04 דלית ונטורה
8329299 - 04 בק טיבור וחוה
8329327 - 04 קידר ניר
8329328 - 04 בלילה גילי ושרה
8329329 - 04 שפר יוסף ועמליה
8329330 - 04 אבני ענת ויניב
8329333 - 04 מנור יעל
8329333 - 04 שקד ליה
8329339 - 04 מוסקוביץ אברהם ונורית
8329393 - 04 רפי אלהרר
8329429 - 04 שי חנו'
8329444 - 04 שקד ראובן
8329494 - 04 הרבסטמן יהושע והנריקה
8329495 - 04 דיין תמר
8329511 - 04 שלום שלמה
8329629 - 04 גבאי דגנית ומאיר
8329666 - 04 טוני ליבל
8329696 - 04 לבנת חיים
8329797 - 04 טלי אגרה
8329888 - 04 בנימין אליעזר וקטי
8329892 - 04 אריטינסקי נינה
8329898 - 04 גולדנברג אני
8329899 - 04 שניאור רבקה וחיים
8329911 - 04 כרמל ישראל וזיוה
8329919 - 04 ליאת ובנימין כהן
8329922 - 04 גבריאלי ממלכתי
8329929 - 04 יוסי קאופמן
8329932 - 04 אברהם יונה
8329933 - 04 רביבו רפי מינימרקט גדליה
8329939 - 04 ליאור גורן
8329949 - 04 שורץ בתיה
8329955 - 04 לבב אריה
8329959 - 04 מלניק דמיטרי
8329960 - 04 שחר אורי
8329966 - 04 יונית מורנו
*832997 - 04
*832998 - 04
*832999 - 04