מספר טלפון


8351022 - 04 מרפאת אסתטיקה מכבי חיפה
8351043 - 04 'פקס' אסתטיקה
8351111 - 04 מרכז רפואי חיפה מודיעין
8351111 - 04 סניף חיפה מודיעין מרכזיה
8351112 - 04 לבריאות האישה מכון
8351116 - 04 המשך טיפול
8351117 - 04 שירותי רווחה
8351118 - 04 מעון יום לקשיש
8351120 - 04 פיזיותרפיה מעון יום לקשיש
8351121 - 04 (פקס) סניף חיפה מודיעין מרכזיה
8351123 - 04 מענה טלפוני משרד
8351124 - 04 כירורגיה אורטופדיה ויועצים
8351127 - 04 אנדוקרינולוגיה סכרת ודיאטנית מכון
8351130 - 04 קבלת חברים חדשים
8351146 - 04 'פקס'
8351147 - 04 מעבדה (פקס) מכון הלב ועיינים
8351148 - 04 מעבדה מעבדה (פקס) מכון הלב ועיינים
*835116 - 04
8351173 - 04 רפואיים ואישפוזים החזרים
8351184 - 04 להתפתחות הילד מכון
8351186 - 04 (פקס) שירותי אחות
8351195 - 04 הילד 'פקס' התפתחות
8351211 - 04 (פקס) בית חולים רמת מרפא
8351213 - 04 שירותי אחות
8351225 - 04 שירותי רווחה
8351233 - 04 מכון הלב ועיינים
8351233 - 04 מזכירות רפואית עיניים
8351240 - 04 רמת מרפא'רמת מרפא בית חולים בית חולים
8351240 - 04 מרפא רמת
8351240 - 04 רמת מרפא בית חולים
8351240 - 04 מרפא בית חולים רמת
8351256 - 04 רמת מרפא
8351256 - 04 בית חולים רמת מרפא
8351262 - 04 בית מרקחת
8351269 - 04 רטנגן אולטרה סאונד ממוגרפיה
8351270 - 04 רנטגן אולטרה סאונד ממוגרפיה
8351296 - 04 (פקס) המשך טיפול
8351301 - 04 (פקס) מכון הלב ועיינים
8351302 - 04 (פקס) מעבדה מעבדה (פקס) מכון הלב ועיינים
8351326 - 04 (פקס) רנטגן אולטרה סאונד ממוגרפיה
8351335 - 04 לבריאות האישה 'פקס' מכון
8351355 - 04 (פקס) ריפוי בעיסוק
8351363 - 04 ריפוי בעיסוק
8351644 - 04 מרכז הילד ארמון
8351666 - 04 מרפאה מקצועית ארמון
8351670 - 04 ש י רן ארמון
8351701 - 04 סינא אבן
8351702 - 04 סינא אבן
8351703 - 04 סינא אבן
8351709 - 04 סינא מרכז לבריאות הילד אבן
8351711 - 04 אבן סינא מרכז רפואי מרכזיה
8351713 - 04 סינא מרפאה כללית משרד אבן
*835172 - 04
*835173 - 04
*835174 - 04
*835175 - 04
*835177 - 04
*835179 - 04
*835181 - 04
*835182 - 04
*835183 - 04
*835189 - 04