מספר טלפון


8352010 - 04 פז מתקנים ותעשיות שמנים מרכזיה
8352020 - 04 מתקנים ותעשיות שמנים מרכזיה פז
8352020 - 04 שמנים וכימקלים בע"מ פז
8352055 - 04 שיווק שמנים
8352090 - 04 שיווק כימיקלים
8352222 - 04 דן פנורמה
8352222 - 04 דן פנורמה מלון
8352318 - 04 חדר כושר
8352318 - 04 מפעל הכושר (פ) פנורמה 7991 בע"מ
8352318 - 04 פנורמה גים מפעל הכושר (פ) פנורמה 7991 בע"מ
8352402 - 04 (פקס) משרד מכירת דירות
8352405 - 04 ריינבו מרכז פנורמה דוכן
8352405 - 04 מרכז פנורמה ריינבו
8352407 - 04 חדר בקרה
8352604 - 04 מחלקה אלמנטרית
8352621 - 04 מחלקת ביטוח
8352626 - 04 מגדל חברה לביטוח בע"מ מרכזיה
8352651 - 04 מחלקת שיווק
8352694 - 04 מחלקת גביה
8352701 - 04 מחלקת מינהל ומשק
8352966 - 04 הזמנות שמנים וכימיקלים