מספר טלפון


8353200 - 04 עירוני ה' בית ספר תיכון
8353219 - 04 עירוני 'ה
8353219 - 04 עירוני ג' בי"ס תיכון ע"ש זלמן ארן
8353222 - 04 עירוני ג' בי"ס תיכון ע"ש זלמן ארן
8353311 - 04 הר הכרמל
8353334 - 04 פקס) הר) הכרמל
8353500 - 04 חברה לתערוכות ישראל חיפה בע"מ
8353500 - 04 מנכל החברה ציין משה
8353511 - 04 משנה למנכל וגזבר החברה גורם יעקבי
8353520 - 04 סינמטק חיפה
8353521 - 04 סינמטק (פקס) אודיטוריום מזכירות החברה
8353530 - 04 קופה סינמטק חיפה
8353535 - 04 קופה
8353535 - 04 קופה
8353555 - 04 החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה
8353555 - 04 מזכירות החברה
8353560 - 04 בית רוטשילד החברה לאומנות תרבות ספורט חיפה בע"מ
8353562 - 04 בית רוטשילד
8353580 - 04 אודיטוריום חיפה
8353580 - 04 אודיטוריום מזכירות החברה
8353636 - 04 החינו' מרכזייה משרד
8353827 - 04 להכשרה מיקצועית המכון