מספר טלפון


8356000 - 04 מיסים מוקד
8356000 - 04 מיסים מוקד
8356009 - 04 ושילוט פרסום
8356019 - 04 תוכניות מיתאר מרכז
8356020 - 04 (פקס) לשכת ראש העיר מצנע עמרם
8356028 - 04 דואר עירוני
8356032 - 04 פקס) מזכירות) מועצת העירייה
8356035 - 04 (פקס) אגף ארנונה וגביה
8356038 - 04 קנסות ברור
8356055 - 04 אחראית לרווחת הפרט
8356059 - 04 רופאת מנגנון
8356068 - 04 (פקס) אגף משאבי אנוש
8356070 - 04 פקס) המחלקה) למשק
8356071 - 04 (פקס) אגף התרבות
8356083 - 04 (פקס) ארגון הפועלים יור ארגון הפועלים דניאלי דוד
8356097 - 04 לתקציב פיתוח המחלקה
8356105 - 04 ערבויות ומשכונות
8356106 - 04 ראשית קופה
8356108 - 04 המחלקה להתאמת
8356113 - 04 לבקרה ותשלומי ספקים המחלקה
8356117 - 04 המחלקה לתקבולים
8356121 - 04 מרכז תוכניות מיתאר
8356122 - 04 היחידה לשימור אתרים
8356126 - 04 היחידה למידע תכנון עיר
8356128 - 04 (פקס) האגף לתכנון אורבני
8356135 - 04 מפקח רישוי
8356138 - 04 מוקד מינהל הנדסה
8356155 - 04 מפקח בנייה
8356159 - 04 מפקח בנייה
8356167 - 04 היחידה לליווי תוכניות יזמי חוץ
8356168 - 04 פקס) חיפה) חיפה השומרון השומרון פקס) הגליל) המרכזי
8356168 - 04 פקס) מינהל) הנדסה
8356172 - 04 מפקח רישוי
8356200 - 04 לשכת מודיעין
8356200 - 04 לשכת מודיעין עירונית
8356201 - 04 (פקס) אגף לתכנון תנועה דרכים וגנים
8356218 - 04 (פקס) המחלקה לפיקוח על ביצוע דרכים וגנים
8356224 - 04 מוקד רישום לגני ילדים וקייטנות
8356247 - 04 המחלקה לחיובים
8356249 - 04 פקס) המחלקה) לתשלומי שכר
8356262 - 04 'פקס'
8356263 - 04 'פקס'
8356270 - 04 מזכירות האגף
8356277 - 04 קבטים ממונה בטיחות עירוני
8356287 - 04 רישום חינוך יסודי
8356294 - 04 רישום חינוך על יסודי
8356295 - 04 קצינת ביקור סדיר
8356297 - 04 לגני ילדים רישום
8356300 - 04 לגני ילדים רישום
8356301 - 04 לימוד מודרג שכר
8356310 - 04 (פקס) מועצת הנוער העירונית חיפה
8356316 - 04 והכנסות גבייה
8356318 - 04 תשלומים חינוך
*835632 - 04
*835633 - 04
*835635 - 04
*835636 - 04
*835637 - 04
*835638 - 04
*835640 - 04
*835641 - 04
*835642 - 04
*835644 - 04
*835647 - 04
*835648 - 04
*835649 - 04
*835653 - 04
*835659 - 04
*835662 - 04
*835666 - 04
*835667 - 04
*835670 - 04
*835671 - 04
*835672 - 04
*835673 - 04
*835674 - 04
*835675 - 04
*835676 - 04
*835677 - 04
*835678 - 04
*835679 - 04
*835680 - 04
*835681 - 04
*835682 - 04
*835683 - 04
*835684 - 04
*835685 - 04
*835686 - 04
*835687 - 04
*835688 - 04
*835689 - 04
*835690 - 04
*835691 - 04
*835692 - 04
*835693 - 04
*835694 - 04
*835696 - 04