מספר טלפון


8541838 - 04 אפסט אסתר
8541900 - 04 מרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות
8541900 - 04 הרעלות מרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות בית חולים רמבם
8541900 - 04 מרכז ארצי לייעוץ רפואי בהרעלות בית חולים רמבם
8541934 - 04 מוקד קופח מאוחדת
8541934 - 04 מוקד קופת חולים מאוחדת