מספר טלפון


*956810 - 04
9568110 - 04 מתנס לשכת רווחה
9568111 - 04 ירכא מועצה מקומית
9568112 - 04 טיפת חלב
9568113 - 04 מרכז טיפולי
9568114 - 04 מרכז שפי
9568800 - 04 אבו סנאן
9568801 - 04 אבו סנאן
9568802 - 04 אבו סנאן
9568805 - 04 לשכת יור המועצה
9568844 - 04 מחלקת רווחה
9568854 - 04 מחלקת החינוך
9568860 - 04 מחלקת פסיכולוגים