441il.com


מספר טלפון


9851111 - 04 עכו (פקס) נשר נוש בית מרקחת
9851200 - 04 כג יורדי הסירה ביס לקציני ים מרכזיה
9851200 - 04 כ"ג יורדי הסירה בית הספר לקציני ים
9851200 - 04 קציני ים עכו כג יורדי הסירה בית ספר
9851202 - 04 כג יורדי הסירה ביס לקציני ים הרשמה
9851202 - 04 הרשמה מרכזיה קציני ים עכו כג יורדי הסירה בית ספר
9851216 - 04 כג יורדי הסירה ביס לקציני ים מרכזיה
9851216 - 04 מרכזיה קציני ים עכו כג יורדי הסירה בית ספר
9851400 - 04 סמנכל לכספים
9851404 - 04 הנהלת חשבונות
9851447 - 04 גזברות הנהלת חשבונות
9851479 - 04 מנהל אחזקה
9851500 - 04 שיווק סמנכל לכספים
9851503 - 04 לשכת המנכל
9851521 - 04 רכש שיווק סמנכל לכספים
9851555 - 04 פרוטארום תעשיות אלקטרוכימיות (2591) בע"מ
9851555 - 04 (תעשיות אלקטרוכימיות (2591 בע"מ אזור התעשיה עכו דרום
9851801 - 04 מחלקת שיווק ומכירות
9851804 - 04 מזכירות (פקס) זיקה מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ
9851817 - 04 יעוץ טכני ללקוחות
9851820 - 04 פקס) מחלקת) מכירות
9851821 - 04 רכש פנים
9851825 - 04 מזכירות מזכירות (פקס) זיקה מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ
9851831 - 04 מחלקת יבוא יצוא חול
9851845 - 04 מחלקה טכנולוגית
9851851 - 04 זיקה מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ
9851851 - 04 מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ
9851861 - 04 מחסן תוצרת גמורה
9851891 - 04 (פקס) זיקה מפעלי אלקטרודות זיקה בע"מ