441il.com


מספר טלפון


9858000 - 04 מצובה מרכזיה תנועה קבוצית מאוחדת
9858001 - 04 שער המשק
9858002 - 04 מבקר פנים ניצן גלילי
9858009 - 04 מרכז משק
9858010 - 04 צידן יוזמות תיירותיות
9858012 - 04 מנהל הקיבוץ
9858013 - 04 מרכזן מנהל הקיבוץ
9858014 - 04 מזכירות טכנית
9858016 - 04 מפעל רהיטי מצובה משרד
9858019 - 04 (פקס) צידן יוזמות תיירותיות
9858020 - 04 פקס) הנהלת) חשבונות
9858022 - 04 גזברות גזבר פקס) מזכירות) מרכז משק
9858024 - 04 נופש מצובה משרד הזמנות
9858025 - 04 גזבר פקס) מזכירות) מרכז משק
*985803 - 04
*985804 - 04
9858051 - 04 חדר אוכל
9858055 - 04 פקס) חנות) המפעל
9858060 - 04 מטוויה מחסן
9858062 - 04 חשמל חנות מירלי
9858063 - 04 פאב בלו
9858068 - 04 מרפאה מסגריה מוסך חדר אוכל
9858070 - 04 מנהל חשבונות
9858071 - 04 בית סיעודי משרד
9858075 - 04 קוסמטיקה רעיה
9858079 - 04 חנות מירלי
9858082 - 04 משרד חינוך
9858091 - 04 פקס) מפעל) רהיטי מצובה נגריה
9858094 - 04 נופש מצובה משרד הזמנות
9858095 - 04 פקס) נופש) נופש מצובה משרד הזמנות
9858098 - 04 תמחירן יבוא יצוא הנהלת חשבונות
9858099 - 04 תקשורת ומחשוב
9858102 - 04 מפעל עשת אילון מנכל מזכירה
9858104 - 04 מנהל עבודה
9858106 - 04 משרד טכני
9858109 - 04 נגריה מסגריה בנין מוסך כל בו
*985811 - 04
9858121 - 04 בנין מוסך כל בו
9858124 - 04 מחסן מטבח
9858125 - 04 מפעל מוזאיקה
9858126 - 04 חנות המוזאיקה אפנת נפרטיטי תכשיטים
9858133 - 04 לול רפת ענפי חקלאות
9858134 - 04 סטודיו רחל קינן אמאיל ותכשיטים
9858135 - 04 כל בו
9858136 - 04 מוסך כל בו
9858139 - 04 רכז עבודה
9858142 - 04 מרפאת שיניים
9858143 - 04 אולפני מאקרון סטודיו לגרפיקה
9858150 - 04 מאקרון סטודיו לגרפיקה
9858152 - 04 מנהל עבודה
9858157 - 04 בית ספר יסודי
9858157 - 04 אילון יסודי
9858159 - 04 חשמליה נגריה מסגריה בנין מוסך כל בו
*985816 - 04
9858170 - 04 ספריה ומעבדה
9858173 - 04 (פקס) קיוסק וחוות חמורים
9858178 - 04 משרד בין הנחלים מזכירות
9858179 - 04 סנה עמוס ויעל
*985818 - 04
*985819 - 04
*985820 - 04
*985821 - 04
*985822 - 04
*985823 - 04
*985824 - 04
*985825 - 04
*985826 - 04
*985827 - 04
*985828 - 04
*985829 - 04
*985830 - 04
*985831 - 04
*985832 - 04
*985833 - 04
*985834 - 04
*985835 - 04
*985836 - 04
*985837 - 04
*985838 - 04
*985839 - 04
*985840 - 04
*985841 - 04
*985842 - 04
*985843 - 04
*985844 - 04
*985845 - 04
*985846 - 04
*985847 - 04
*985848 - 04
*985849 - 04
*985850 - 04
*985851 - 04
*985852 - 04
*985853 - 04
*985854 - 04
*985855 - 04
*985856 - 04
*985857 - 04
*985858 - 04
*985859 - 04
*985880 - 04
*985881 - 04
*985882 - 04
*985883 - 04
*985884 - 04
*985885 - 04
*985886 - 04
*985887 - 04
*985888 - 04
*985889 - 04
*985890 - 04
*985891 - 04
*985892 - 04
*985893 - 04
*985894 - 04
*985895 - 04
*985896 - 04
*985897 - 04
*985898 - 04
*985899 - 04