441il.com


מספר טלפון


9898100 - 04 אולפן רכז
9898105 - 04 אולפן מטפלת
9898108 - 04 ועדת תרבות
9898109 - 04 תקליטיה ספריה
9898111 - 04 ועדת חינוך
9898112 - 04 פקס) הנהח) הנהח מרכזת
9898113 - 04 לינה כפרית
9898124 - 04 שוחט ניר
9898131 - 04 כיתת בית תינוקות
9898132 - 04 כיתת צאלון
9898133 - 04 כיתת כיתת כיתת בית תינוקות
9898134 - 04 פקס) מזכירות) מזכירים רמת השופט קיבוץ מרכזיה
9898136 - 04 כיתת כיתת בית תינוקות
9898139 - 04 ספרית ביהס
9898142 - 04 מיכלסון מריאנה ומרק
9898143 - 04 בועז וגלית בן חיים
9898150 - 04 ארכיון נגרית בית
9898151 - 04 מספרה מסגריה מכבסה חדר אוכל
9898153 - 04 פלחה רפת פיזיוטרפיה מרפאת שיניים
9898157 - 04 בוטיק הנעל
9898159 - 04 מזור תורנית לילה
9898184 - 04 טייפון פארק טייפון
9898184 - 04 פארק טייפון
9898185 - 04 טייפון פארק טייפון
9898185 - 04 פארק טייפון
9898186 - 04 טייפון פארק טייפון
9898186 - 04 פארק טייפון
9898190 - 04 (פקס) טייפון פארק טייפון
*989820 - 04
9898211 - 04 רמת השופט קיבוץ מרכזיה
9898213 - 04 הנהח מרכזת
9898219 - 04 פיזיוטרפיה מרפאת שיניים
*989822 - 04
9898230 - 04 דואר ארכיון נגרית בית
9898231 - 04 מכבסה חדר אוכל
9898232 - 04 קליין יובל
9898233 - 04 מתפרה מחסן בגדים מרכזת
9898235 - 04 שאול שי
9898237 - 04 חיים ארז
*989824 - 04
*989825 - 04
*989826 - 04
*989827 - 04
*989828 - 04
*989829 - 04
*989830 - 04
*989831 - 04
*989832 - 04
*989833 - 04
*989834 - 04
*989835 - 04
*989836 - 04
*989837 - 04
*989838 - 04
*989839 - 04
*989840 - 04
*989841 - 04
*989842 - 04
*989843 - 04
*989844 - 04
*989845 - 04
*989846 - 04
*989847 - 04
*989848 - 04
*989849 - 04
9898512 - 04 בלקין ילנה ואלכסנדר
9898513 - 04 שלו טלי
9898514 - 04 פלג רונן
9898516 - 04 סביר מעין
9898517 - 04 גלעד רונן
9898519 - 04 גליק רינת
*989852 - 04
*989853 - 04
*989854 - 04
*989855 - 04
*989856 - 04
*989857 - 04
*989858 - 04
*989859 - 04
*989860 - 04
9898611 - 04 גלעד קיבוץ מרכזיה
9898613 - 04 אבנון חנה
9898616 - 04 מוקד מירה ויותם
9898618 - 04 כלבו אקונומיה מרפאה הנהלת חשבונות
9898619 - 04 טרון שירלי ובנימין
*989862 - 04
*989863 - 04
*989864 - 04
*989865 - 04
*989866 - 04
*989867 - 04
*989868 - 04
9898690 - 04 פקס) ביוגל) ביוגל מרכזיה
9898694 - 04 ביוגל מרפאת חיות
9898700 - 04 ששר עלמה ושאול
9898701 - 04 יערן שפרה ודני
9898702 - 04 פרוידהיים נורה ואלברטו
9898705 - 04 ולדמן יעל
9898706 - 04 לייבוביץ צביה
*989871 - 04
*989872 - 04
*989873 - 04
*989874 - 04
*989875 - 04
*989876 - 04
*989877 - 04
*989878 - 04
*989879 - 04
*989890 - 04
*989891 - 04
*989892 - 04
*989893 - 04
*989894 - 04
*989895 - 04
*989896 - 04
*989897 - 04
*989898 - 04
*989899 - 04