מספר טלפון


9901000 - 04 מזכירות כפר הילדים כרמיאל המפעל להכשרת ילדי ישראל מרכזיה
9901050 - 04 מנהל המכללה לשכת
9901050 - 04 ע"ש בראודה לשכת מנהל המכללה אורט הגליל
9901111 - 04 סניף כרמיאל
9901444 - 04 טלפון חרו
9901584 - 04 עזרוני הגר ואיתי
9901855 - 04 סגן מנהל המכללה לענינים אקדמיים
9901856 - 04 מנהל כספים
9901905 - 04 המחלקה לאלקטרוניקה
9901906 - 04 דיקן הסטודנטים
*990191 - 04
9901920 - 04 מנהל משק
9901921 - 04 שער המכללה
9901922 - 04 המחלקה למחשבים
9901925 - 04 מחסן כללי
9901926 - 04 המחלקה לתעשיה ניהול ושיווק
9901927 - 04 המחלקה לביוטכנולוגיה
9901931 - 04 משמר אזרחי במכללה בסיס
9901931 - 04 בראודה בסיס משמר אזרחי במכללה אורט הגליל ע"ש
9901938 - 04 שכר לימוד
9901939 - 04 ראש מנהלת המכללה
9901941 - 04 המחלקה למכונות
9901947 - 04 ביוטכנולוגיה מעבדות
9901947 - 04 בראודה מעבדות ביוטכנולוגיה אורט הגליל ע"ש
9901948 - 04 מזכירות אקדמית והרשמה
9901952 - 04 נשיא המכללה לשכת
9901952 - 04 ע"ש בראודה לשכת נשיא המכללה אורט הגליל
9901956 - 04 מנהל המכללה לעיניינים אקדמיים סגן
9901956 - 04 בראודה סגן מנהל לעניינים אקדמיים אורט הגליל ע"ש
9901965 - 04 מזכירות אקדמית והרשמה
9901967 - 04 ספריה מרכז העשרה מדעי
9901970 - 04 המחלקה (ללימודי המשך (לימודי חוץ
9901975 - 04 המחלקה להכשרת מהנדסים להוראה
9901976 - 04 השמת כ"א והשתלמויות
9901979 - 04 המחלקה (ללימודי המדך (לימודי חוץ
9901981 - 04 מחשב מרכזי
9901993 - 04 מרכז העשרה מדעי