מספר טלפון


9903401 - 04 מערכות מידע
9903425 - 04 פקס) מערכות) מידע
9903504 - 04 חטיבת הלבשה תחתונה נשים
9903505 - 04 פקס) חטיבת) הלבשה תחתונה נשים
9903520 - 04 חנות דלתא המגל 1
9903526 - 04 בקרה ת ד
9903527 - 04 פקס) בקרה) בקרה ת ד
9903535 - 04 דפוס משי
9903636 - 04 חטיבת הבדים
9903636 - 04 מתפרת כרמיאל
9903666 - 04 פקס) חטיבת) הבדים
9903717 - 04 פקס) דלתא) ספורטינג מפעל הלבשה עליונה
9903737 - 04 דלתא ספורטינג מפעל הלבשה עליונה
9903744 - 04 פקס) מתפרת) כרמיאל
9903762 - 04 פקס) חטיבת) גרבי דלתא
9903770 - 04 חטיבת גרבי דלתא
9903950 - 04 פקס) מרכז) לוגיסטי
9903958 - 04 תחבורה פקס) מרכז) לוגיסטי
9903960 - 04 פקס) חטיבת) הלבשה תחתונה גברים
9903990 - 04 חטיבת הלבשה תחתונה גברים