מספר טלפון


9907010 - 04 מחלקת רנטגן משרד קבלה
9907011 - 04 כרמיאל מרפאה מקצועית
9907012 - 04 כרמיאל מרפאה כללית קבלה
9907013 - 04 פיזיוטרפיה קבלה
9907020 - 04 ) מרכז הרשמה מרכז שיווק וביטוח רפואי לנוסעים לחול מרפאה מקצוע
9907020 - 04 פקס) משרד) ראשי
9907022 - 04 כרמיאל שיווק ומכירות ביטוח נוסעים לחול
9907025 - 04 מרכז הרשמה מרכז שיווק וביטוח רפואי לנוסעים לחול מרפאה מקצוע
9907025 - 04 כרמיאל שיווק ומכירות ביטוח נוסעים לחול
9907027 - 04 פקס) מחלקת) רנטגן
9907033 - 04 מחלקת נשים אחות
9907038 - 04 מעבדה פקס) משרד) ראשי
9907220 - 04 (פקס) מודיעין עירוני
9907222 - 04 מודיעין עירוני
9907333 - 04 סניף כרמיאל
9907555 - 04 בי או אס בע"מ
9907777 - 04 מעדני עולם בע"מ חטיבת המזון שטראוס סלטים
9907777 - 04 שטראוס מעדני עולם סלטים
*990790 - 04
*990791 - 04
*990792 - 04
9907932 - 04 חדר חינוך מועדון מרכז תרבות
9907988 - 04 (פקס) מרכז סמינרים
9907989 - 04 קפיטריה מס ישן