מספר טלפון


9939300 - 04 (פקס) גילת רשתות לווין בע"מ פארק
9939333 - 04 גילת רשתות לווין בע"מ פארק
9939444 - 04 מיקרו סוויס בע"מ