מספר טלפון


9949019 - 04 אבו רומי נסרין
9949111 - 04 אלימאמה חברה להפקות בע"מ
9949112 - 04 אלימאמה חברה להפקות בע"מ
9949123 - 04 סטרט א פ
9949139 - 04 אבואלהיגא זאהר
9949199 - 04 סייד נאיפה חליל
9949219 - 04 אעמר חוסיין
9949221 - 04 עואד סאמר
9949222 - 04 אבו אלהיגא מוסא
9949299 - 04 סגן ראש העיר
9949333 - 04 כפר אלסנדבאד אברהים
9949335 - 04 כפר אלסנדבאד אברהים
9949339 - 04 גבור יוסף
9949399 - 04 יאסין טאהא בן מחמד
9949419 - 04 אבואלהיגא פכרי
9949444 - 04 בית מאפא זידאני אחמד
9949499 - 04 רייאן עומר
9949555 - 04 זיידני עמיר
9949569 - 04 אעמר חסן
9949666 - 04 המאם מרבת
9949696 - 04 עוואד מוחמד
9949698 - 04 אבורומי ואיל
9949699 - 04 אבורומי ואיל
9949798 - 04 אבו רומי אסמעיל
9949799 - 04 אבו רומי אסמעיל
9949819 - 04 עואד אימאן
9949887 - 04 דיאב חיר
9949888 - 04 סהלי עיסא
9949890 - 04 עואד אימאן
9949899 - 04 סמד בורהאן
9949999 - 04 אלקטרו התאומים בע"מ