מספר טלפון


9950000 - 04 נס עמים כפר נוצרי בישראל בית הארחה מרכזייה
9950055 - 04 חממות מחלקת יחסי ציבור ולימוד
9950060 - 04 מחלקת יחסי ציבור ולימוד
9950065 - 04 הנהלת חשבונות
9950066 - 04 הנהלת הכפר מזכירות
9950067 - 04 פקס) הנהלת) הכפר מזכירות
9950074 - 04 אבוקדו חממות מחלקת יחסי ציבור ולימוד
9950098 - 04 פקס) בית) הארחה
9950099 - 04 בית הארחה הזמנות
9950555 - 04 סול מרין
9950555 - 04 סול מרין מלון
9950556 - 04 סול מרין
9950556 - 04 (פקס) סול מרין מלון