מספר טלפון


9952111 - 04 כברי קיבוץ
9952272 - 04 רודד אפרת ומיכה
9952544 - 04 פקס) כברי) כברי (פקס) ירכא בית מרקחת
9952611 - 04 כבירן יציקות דיוק אל ברזלית
9952626 - 04 (פקס) כברי קיבוץ
9952642 - 04 בית סיעודי "נאות"
9952642 - 04 נאות בית סיעודי נאות
9952644 - 04 כברי (פקס) ירכא בית מרקחת
9952651 - 04 מעיינות כברי מים מינרלים
9952666 - 04 ריאון מפעל פלסטיק
9952681 - 04 ביטוחים סוכנות ביטוח
9952685 - 04 נגריה מטבחים לפי הזמנה
9952690 - 04 מסגריה מסגרות כללית
9952704 - 04 מעוף כבירן יציקות דיוק אל ברזלית
9952711 - 04 כברית מפעלי תיירות
9952713 - 04 סדנה לתחריט מרכז הדפסים
9952715 - 04 אפנת כברי מתפרה
9952717 - 04 טבע עץ עבודות עץ
9952721 - 04 הנהלת חשבונות
9952733 - 04 מעיינות יסודי
9952733 - 04 מעיינות ביהס יסודי
9952745 - 04 מנור כברי חטיבה עליונה
9952747 - 04 (פקס) מנור כברי חטיבה עליונה
9952747 - 04 פקס) מנור) כברי חטיבה עליונה