מספר טלפון


9957000 - 04 בית מרקחת עכו מקצועית
9957010 - 04 מכון לרפואה תעסוקתית שלוחת עכו
9957011 - 04 מכון לרפואה תעסוקתית שלוחת עכו
9957013 - 04 עכו מקצועית מכון רנטגן
9957039 - 04 מעבדה עכו מקצועית
9957054 - 04 פקס) עכו) מקצועית מכון רנטגן
9957062 - 04 פקס) עכו) מקצועית
9957070 - 04 עכו מקצועית
9957365 - 04 מרפאת מומחים חיפה 'קבלה' חר"פ
9957702 - 04 מחלקה טכנית
9957705 - 04 הנהלת החטיבה
9957707 - 04 משאבי אנוש מחלקת
9957713 - 04 מחלקת אבטחת איכות
9957726 - 04 שער מחלקה טכנית
9957727 - 04 מחלקת משלוחים
9957737 - 04 מחלקת משק
9957742 - 04 לוגיסטיקה רכש
9957777 - 04 מרכזיה ת ד