מספר טלפון


*995800 - 04
9958010 - 04 גזבר אוצר המוזיאון
9958012 - 04 הנהלת חשבונות
9958014 - 04 יור הועד המנהל
9958015 - 04 מנכל מזכל יור ההנהלה
9958016 - 04 אוצר המוזיאון
9958017 - 04 ארכיון ארכיון כללי
9958021 - 04 יור ההנהלה
9958022 - 04 'מח רוסית
9958023 - 04 ספריה מח' הולנדית
9958025 - 04 ארכיון צילומים תערוכות בהשאלה
9958033 - 04 ארכיון כללי
9958034 - 04 ארכיון קורצ'אק
9958035 - 04 כניסה למוזיאון דוכן מכירות
9958039 - 04 מרכז לימודי מזכירה
9958080 - 04 בית לוחמי הגיטאות למורשת השואה והמורד ע"ש יצחק קצנלסון
9958080 - 04 מוזיאון בית לוחמי הגיטאות למורשת השואה והמורד עש יצחק קצ
9958219 - 04 נהריה בית מרקחת
9958219 - 04 מקצועית בית מרקחת נהריה
9958222 - 04 מרפאה מקצועית
9958227 - 04 מעבדה נהריה מקצועית
9958236 - 04 נהריה מקצועית רנטגן
9958403 - 04 גזבר מזכירת פנים
9958405 - 04 כהן גיל
9958410 - 04 מרכזת משאבי אנוש
9958419 - 04 בית ספר יסודי איזורי חופי הגליל
9958423 - 04 הדרך מרכז שיקום למכורים
9958432 - 04 בית תינוקות
9958434 - 04 גן גנון פעוטון בית תינוקות
9958435 - 04 גנון פעוטון בית תינוקות
9958436 - 04 פעוטון בית תינוקות
9958453 - 04 אדן ניצן ואורית
9958455 - 04 סברסקי אביבה
9958458 - 04 מרפאה חקלאות אור תדמיתנות
9958459 - 04 חג'ג' דני
9958461 - 04 סקיטנבסקי ישראל ומריזה
9958462 - 04 אלון תחנת דלק
9958463 - 04 גרשוני נתן וחנה
9958466 - 04 ווייד ניקול
9958468 - 04 לואיס אסף
9958470 - 04 באר חיה ארכיון
9958471 - 04 אמיר יועד
9958473 - 04 מזור ורד
9958474 - 04 קסינץ יפעת
9958476 - 04 דובקין ערן
9958479 - 04 דותן עידן
9958481 - 04 רז שגיא
9958482 - 04 שלוסברג עינת
9958484 - 04 זוהר רפפורט
9958485 - 04 ליאור סול
9958486 - 04 צידן יוזמות תיירותיות גליל מערבי
9958487 - 04 פקס) גליל) מערבי
*995849 - 04
*995850 - 04
*995851 - 04
*995852 - 04
*995853 - 04
*995854 - 04
*995855 - 04
*995856 - 04
*995857 - 04
*995858 - 04
*995859 - 04
*995860 - 04
*995861 - 04
*995862 - 04
*995863 - 04
*995864 - 04
*995865 - 04
*995866 - 04
*995867 - 04
*995868 - 04
*995869 - 04
*995870 - 04
*995873 - 04
*995898 - 04