מספר טלפון


9959006 - 04 פקס) נהריה) אזורית
9959010 - 04 נהריה אזורית כללית מושלם
9959011 - 04 בית מרקחת נהריה אזורית
9959011 - 04 נהריה אזורית בית מרקחת
9959028 - 04 נהריה אזורית מחלקת ילדים
9959040 - 04 נהריה אזורית
9959041 - 04 פקס) נהריה) אזורית המכון לפיזיוטרפיה
9959090 - 04 נהריה אזורית
9959222 - 04 נהריה פקס) מעלות) תרשיחא
9959224 - 04 נהריה מעלות כרמיאל יקנעם נוה שאנן
9959333 - 04 נהריה כרמיאל קניון ככר העיר
9959800 - 04 בית הבראה לנכי מלחמת השחרור ע"ש א ס קיי
9959800 - 04 בית קיי בית הבראה לנכי מלחמת השחרור עש א ס קיי
9959800 - 04 בית הבראה לנכי מלחמת השחרור עש א ס קיי