מספר טלפון


9970311 - 04 ישקר בע"מ
9970700 - 04 בע"מ ישקר
9970777 - 04 מיקרודנט בע"מ
9970907 - 04 לילו מנהל הייצור אריה
9970909 - 04 לוגיסטיקה
9970910 - 04 מנור מנהל אבטחת איכות יצחק
9970911 - 04 זאב או"ש יואב
9970920 - 04 טלפניה מחלקת
9970922 - 04 ספקי כח מחלקת
9970924 - 04 צימות מחלקת
9970925 - 04 מחסן
9970932 - 04 מטבח
9970936 - 04 הרכבת תחנות מחלקת
9970939 - 04 אולם ייצור פלסטיקה
9970940 - 04 אבטחת איכות פלסטיקה
9970941 - 04 אחזקה פלסטיקה
9970950 - 04 בר מנהל שלוחת הייצור במעלות צבי
9970951 - 04 דותן מנהל מחלקת פלסטיקה שלום
9970970 - 04 אס סי איי ישראל אי אמ אס בע"מ
9970970 - 04 סנמינה אס סי איי אס סי איי ישראל אי אמ אס בע"מ
9970980 - 04 (פקס) אס סי איי ישראל אי אמ אס בע"מ