מספר טלפון


5122222 - 050 קרית הרכב אסולין השקעות 2001 בע"מ
5122229 - 050 דורון והב
5122251 - 050 ליליאנה גרשנזון
5122334 - 050 מרדכי שריקי
5122999 - 050 נדב מדינה