מספר טלפון


6801001 - 050 אירנה קאופמן
6801034 - 050 מוטי מלצר
6801087 - 050 ג'ק קובה קסטרא
6801114 - 050 משה גורן
6801254 - 050 גיל מיכאל
6801281 - 050 מתאם סלולרי - יורוטאק
6801284 - 050 נעמה מורגנשטרן
6801376 - 050 מועלם מורדכי
6801393 - 050 אורצ'רד-פורמית בע"מ
6801394 - 050 אורצ'רד-פורמית בע"מ
6801411 - 050 הופמן יומטוב
6801805 - 050 חבת אלומיניום נצרת בע"מ
6801850 - 050 אל-ים אלום בע"מ
6801906 - 050 שמואל פ"ת
6801979 - 050 ג'ק קובה גבעתיים