מספר טלפון


6822007 - 050 יגאל זולודוב
6822009 - 050 יגאל זולודוב
6822037 - 050 רחמים חכם
6822043 - 050 ברוך אבידר
6822045 - 050 אלין בובה
6822051 - 050 דמיאן וילהלם רודריגו
6822066 - 050 עלי באסול
6822067 - 050 עלי באסול
6822071 - 050 יעקוב אודיסקי
6822072 - 050 יעקוב אודיסקי
6822073 - 050 יעקוב אודיסקי
6822077 - 050 ביג דילס-אבראהים חוטבא
6822091 - 050 דורון אלגרבלי
6822094 - 050 שהירה אמון
6822096 - 050 טל דני
6822100 - 050 איתי מוקטל
6822131 - 050 טלי ליפשיץ
6822136 - 050 פדידה רות ועמוס-מרכז ירחי לידה
6822139 - 050 כבאה בורהאן
6822157 - 050 דוד חזן
6822173 - 050 פאיזה חלומי
6822176 - 050 זאור דוידוב ו או קטה דיעקובסקי
6822178 - 050 אהרון יעקב ואלה ענפי
6822186 - 050 אילן סנטו
6822188 - 050 כרמית הרשמן
6822199 - 050 איתן ואו יהודית רייך
6822207 - 050 אנה דנילוב
6822212 - 050 שיבלי עבד אלהאדי
6822213 - 050 שיבלי עבד אלהאדי
6822214 - 050 שיבלי עבד אלהאדי
6822215 - 050 שיבלי עבד אלהאדי
6822216 - 050 שיבלי עבד אלהאדי
6822225 - 050 עיזאת גדבאן
6822233 - 050 מוריס לוי
6822240 - 050 עיזאת גדבאן
6822260 - 050 יניב גריף
6822278 - 050 אפריים קלו
6822284 - 050 פארס חוסייני
6822289 - 050 דינו חוסייני
6822302 - 050 ג'אד עזאר
6822333 - 050 נועה גרינבלום
6822335 - 050 עופרה אבישר
6822342 - 050 מסאלם אלחרומי
6822348 - 050 גבארה אל חכים
6822359 - 050 סבטלנה קרמנקו
6822406 - 050 נדרה אמירם
6822407 - 050 רועי דמרי
6822411 - 050 אריה בכורה
6822431 - 050 חגית איילנברג
6822566 - 050 בנימין קוטלרוב
6822570 - 050 אמנה סאנע
6822572 - 050 דימטרי צרנוב
*682258 - 050
*682259 - 050
*682261 - 050
*682262 - 050
*682263 - 050
*682264 - 050
*682265 - 050
*682266 - 050
*682268 - 050
*682269 - 050
*682272 - 050
*682273 - 050
*682274 - 050
*682275 - 050
*682276 - 050
*682277 - 050
*682278 - 050
*682279 - 050
*682280 - 050
*682281 - 050
*682283 - 050
*682284 - 050
*682286 - 050
*682287 - 050
*682288 - 050
*682290 - 050
*682291 - 050
*682292 - 050
*682293 - 050
*682294 - 050
*682295 - 050
*682296 - 050
*682297 - 050
*682298 - 050
*682299 - 050