מספר טלפון


7102017 - 050 קלרה רצמן
7102031 - 050 ירדן טצת
7102038 - 050 מתוקה פרנס
7102045 - 050 קציעה אלדר
7102046 - 050 קציעה אלדר
7102064 - 050 מריה סיני
7102076 - 050 סרגיו רורליק
7102081 - 050 אבי אילנית לוי
7102091 - 050 אלון בלומנפלד
7102126 - 050 רמזי דקסי
7102148 - 050 אליהו ביטן
7102183 - 050 ציון יעקב
7102186 - 050 טוב רפי ו או שלי סימן
7102207 - 050 ראובן פטרומילו
7102217 - 050 הדס ארד
7102253 - 050 עלא גאנם
7102261 - 050 אלון משמור
7102275 - 050 ולנטין ריאזנצב
7102279 - 050 אחמד טאפש
7102300 - 050 זכיה סואעד
7102314 - 050 קלרה מגלד
7102318 - 050 סבטלנה גרשקוביץ
7102322 - 050 יעקב שרם
7102355 - 050 ספיר דוד
7102356 - 050 תיסיר ג'בארין
7102362 - 050 לי אור מבל
7102388 - 050 כאמל דוירי
7102390 - 050 רמי גלילוב
7102402 - 050 עקרב אלהואשלה
7102414 - 050 ביטון מכלוף ו או ביטון דוד תריסי מכלוף
7102425 - 050 דימה איגוב
7102429 - 050 חיים בושרי
7102438 - 050 לאה נבון
7102486 - 050 איראידה מישייב
7102487 - 050 איראידה מישייב
7102498 - 050 אימן סלאלחה
7102514 - 050 דפנה מעוז
7102515 - 050 סיון זיו
7102576 - 050 מנור פרוייקטים-מנור עליזה
7102629 - 050 באנצאמל טקלה
7102633 - 050 מוחמד חגאזי
7102652 - 050 עליא דיאב
7102657 - 050 לודמילה בוריסנקו
7102658 - 050 לודמילה בוריסנקו
7102664 - 050 מחמוד חג'זי
7102685 - 050 נדא בדראן
7102687 - 050 בת שבע אלימלך
7102689 - 050 נדא בדראן
7102693 - 050 מחמד חליילה
7102694 - 050 מחמד חליילה
7102715 - 050 אוסמה סמארה
7102716 - 050 שלומי סולימן
*710272 - 050
*710273 - 050
*710274 - 050
*710276 - 050
*710277 - 050
*710278 - 050
*710279 - 050
*710280 - 050
*710283 - 050
*710285 - 050
*710286 - 050
*710287 - 050
*710289 - 050
*710290 - 050
*710291 - 050
*710293 - 050
*710295 - 050
*710296 - 050
*710297 - 050
*710299 - 050