מספר טלפון


7110217 - 050 עיסא עוואד
7110218 - 050 עיסא עוואד
7110219 - 050 אורי בורשטיין
7110227 - 050 עבד אל סלאם ראבי
7110243 - 050 נתנאל וועקנין
7110249 - 050 ואו זאהי בטרוס מיסון
7110253 - 050 כהן יהושע
7110258 - 050 כאזם עדווי
7110267 - 050 סיגזמונדי ג'ואן לואז
7110272 - 050 חיימוב אילנה
7110324 - 050 שלמה סרור
7110343 - 050 אלכסנדר סקריפצ'ק
7110353 - 050 חיים אמסלם
7110369 - 050 חלי פירסט
7110394 - 050 רבאח חאג'
7110395 - 050 רבאח חאג'
7110403 - 050 נסים יפרח
7110405 - 050 משה גולן
7110446 - 050 אלי מיטל סנדרוסי
7110458 - 050 רינה שמאילוב
7110459 - 050 רינה שמאילוב
7110471 - 050 סלומון לנקרי
7110490 - 050 אליהו נורי
7110495 - 050 מרינה גולדשטיין
7110496 - 050 סאלווה חאג'
7110497 - 050 סאלווה חאג'
7110500 - 050 מימון סספורטס
7110507 - 050 מיטל אמסלם
7110508 - 050 מנחם נדה עבודות אלומיניום
7110516 - 050 יגאל אלטיט
7110519 - 050 קונסטנטין קושלב
7110526 - 050 יורם חי
7110531 - 050 פואאד עומר
7110545 - 050 ברכה תואבה
7110563 - 050 נאדר אבו רואמי
7110564 - 050 אלכסנדר דוידוב
7110572 - 050 סטניסלב סויטקוב
7110591 - 050 גיזלה סנדלר
7110602 - 050 פאינה זבטגרג
7110611 - 050 שי קרנר
7110633 - 050 איתי סלע
7110640 - 050 משה איפרגן
7110647 - 050 נדישטה אהרונוב
7110663 - 050 מבארק עואודר
7110686 - 050 פאדיה נוסר
7110691 - 050 טמפו-מבצע קימעונאים
7110693 - 050 אגודת אחרית הימים נתיבות יוסף
7110705 - 050 מנחם מיניס
7110731 - 050 דניס לנקרי
7110738 - 050 יעל לוי
7110743 - 050 הילאל חליליה
*711076 - 050
*711077 - 050
*711078 - 050
*711079 - 050
*711080 - 050
*711082 - 050
*711085 - 050
*711086 - 050
*711087 - 050
*711090 - 050
*711092 - 050
*711093 - 050
*711094 - 050
*711096 - 050
*711097 - 050
*711099 - 050