מספר טלפון


8102014 - 050 חנא מירם
8102019 - 050 אינה טורבסקי
8102085 - 050 יוסף נסיראת
8102124 - 050 עבדאללה חבשי
8102162 - 050 אלכסנדרה שרייפר
8102163 - 050 אלכסנדרה שרייפר
8102164 - 050 אלכסנדרה שרייפר
8102205 - 050 אנה מיילזליס
8102602 - 050 גלינה סולודובסקי
8102603 - 050 גלינה סולודובסקי
8102734 - 050 פאינה דולניק
8102735 - 050 פאינה דולניק
8102736 - 050 פאינה דולניק
8102880 - 050 חיים מסילתי
8102881 - 050 דודי סמרה
8102882 - 050 נאוה פרסי ואו סימה מזרחי פרסי