מספר טלפון


8119999 - 050 מפעל צדקה וחסד - יד ירושלים חיים ובלומה