מספר טלפון


8149033 - 050 גלינה גרבר
8149065 - 050 אוקסנה מטייב
8149070 - 050 שאדי קבלאן
8149086 - 050 משה אהרוני
8149095 - 050 רפאל אל חררי
8149242 - 050 לילו מחלוף
8149293 - 050 האני קסאברי
8149322 - 050 רבולה אגרנט
8149323 - 050 יולי סוחזדרב
8149411 - 050 ג'וסלין אלבז
8149459 - 050 אברהם משיח
8149467 - 050 אניסה עמאש
8149468 - 050 פאניה ו או זיאמה קושניקוב סינלניקוב
8149559 - 050 חיים בן סימון
8149588 - 050 נינה חלדי
8149714 - 050 ילנה ברשקוב
8149743 - 050 רמאדן (אבו גאלבאן) אזברגה
8149818 - 050 קטיה סזנקוב
8149940 - 050 מירבי גונדיא שבילי
8149944 - 050 כפיר בנון
8149946 - 050 ניקולאי סיגולייב
8149953 - 050 ניסן טאומסוב