מספר טלפון


8182810 - 050 חנה אטיה
8182820 - 050 מריאנה עבוד
8182833 - 050 לימור מנדלר